Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea

Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea

+34 944 001 133

oee@oeegunea.eus

Eskizofreniaren Estigma: Biztanleria Orokorraren eta Osasun-Langileen Arteko Konparaketa

Egileak:

Sheila Azcoitia Pampin

Itziar Alonso Arbiol

Magdalena Bobowik x


Sarrera

Eskizofrenia  da  estigmatizazio  sozial  handiena  jasaten  duen  gaixotasun  mentala.  Barneratutako  estigma,  berriro  gaixotzeko  eta  ospitaleratzeak  izateko  probabilitate  handiagoarekin  lotzen  da.  Gainera,  osasun-laguntza  bilatzea  mugatzen  duen  oztopo  bat  da.

Helburuak

Hori  dela  eta,  azterlan  hau  proposatu  zen,  eskizofreniaren  estigmatizazio-maila  konparatzeko  herritar  guztien  eta  osasun-profesionalen  artean,  gaixotasun  mentalaren  estigma  osatzen  duten  hiru  elementuetan:  kognitiboa,  afektiboa  eta  portaera.

Metodoak

Lagina  534  parte-hartzailek  osatzen  zuten;  horietatik  228  osasun-langileak  ziren  eta  306  populazio  orokorreko  pertsonak.  Datuak  online  galdetegi  baten  bidez  bildu  ziren.  Galdetegi  horretan,  aldagai  soziodemografikoak,  erantzun  kognitiboak  (adeitasuna,  gaitasuna  eta  hautemandako  arriskugarritasuna),  erantzun  afektiboak  (adibidez,  mirespena,  errukia  edo  mespretxua)  eta  eskizofrenia  diagnostikatu  zaien  pertsonekiko  jokabidezko  erantzunak  (interakzioak  edo  erantzun  prosozialak)  jasotzen  ziren.

Emaitzak

Osasun-langileekin  konparatuta,  populazio  orokorreko  pertsonek  trebeagoak  eta  adeitsuagoak  hautematen  zituzten  eskizofreniarekin  bizi  diren  pertsonak.  Ez  zen  desberdintasun  estatistikoki  esanguratsurik  aurkitu  arriskugarritasun-estereotipoen  hautematean.  Osasun-langileek  erantzun  afektibo  negatiboagoak  adierazi  zituzten,  eta,  oro  har,  populazioarekin  alderatuta,  tratu  negatiboagoa  eskaintzeko  asmoa  adierazi  zuten.

Ondorioak

Azterlan  honetako  aurkikuntzek  estigmaren  aurkako  kanpainak  eta  prestakuntza  planteatzeko  perspektiba  bat  eskaintzen  digute,  bai  herritar  guztientzat,  bai  osasun-langileentzat,  hiru  elementuen  analisiak  iradokitzen  baitigu  non  nabarmendu  behar  diren  zehazki  esku-hartze  horiek.

Bibliografia

Arbanas,  G.,  Bosnjak,  D.  y  Sabo,  T.  (2018).  Impact  of  a  nursing  in  psychiatry  course  on  students’  attitudes  toward  mental  health  disorders.  Journal  of  Psychosocial  Nursing  &  Mental  Health  Services,  56(3),  45-51.  https://doi.org/10.3928/02793695-20171024-01
Batson,  C.  D.,  Kennedy,  C.  L.,  Nord,  L.-A.,  Stocks,  E.  L.,  Fleming,  D.  A.,  Marzette,  C.  M.,  Hayes,  R.  E.,  Kolchinsky,  L.  M.  y    Zerger,  T.  (2007).  Anger  at  unfairness:  Is  it  moral  outrage?  European  Journal  of  Social  Psychology,  37(6),  1272-1285.  https://doi.org/10.1002/ejsp.434
Corrigan,  P.  (2004).  How  stigma  interferes  with  mental  health  care.  American  Psychologist,  59(7),  614-625.  https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.614
Corrigan,  P.  W.  y  Penn,  D.  L.  (1999).  Lessons  from  social  psychology  on  discrediting  psychiatric  stigma.  American  Psychologist,  54(9),  765-776.  https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.9.765
Cuddy,  A.  J.,  Fiske,  S.  T.  y  Glick,  P.  (2007).  The  BIAS  map:  Behaviors  from  intergroup  affect  and  stereotypes.  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  92(4),  631-648.  https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.4.631
Durand-Zaleski,  I.,  Scott,  J.,  Rouillon,  F.  y  Leboyer,  M.  (2012).  A  first  national  survey  of  knowledge,  attitudes  and  behaviours  towards  schizophrenia,  bipolar  disorders  and  autism.  BMC  Psychiatry,  12,  128.  https://doi.org/10.1186/1471-244X-12-128
Hasan,  A.  A.  y  Musleh,  M.  (2017).  Public  stigma  toward  mental  illness  in  Jordan:  A  cross-sectional  survey  of  family  members  of  individuals  with  schizophrenia,  depression,  and  anxiety.  Journal  of  Psychosocial  Nursing  and  Mental  Health  Services,  55(6),  36–43.  https://doi.org/10.3928/02793695-20170519-05
Lavrakas,  P.  J.  (Ed.)  (2008).  Feeling  Thermometer.  Encyclopedia  of  Survey  Research  Methods:  A-M.  Encyclopedia  of  Survey  Research  Methods.  Sage  Publications.  https://doi.org/10.4135/9781412963947.n183
Leach,  C.  W.,  Ellemers,  N.  y  Barreto,  M.  (2007).  Group  virtue:  The  importance  of  morality  (vs.  competence  and  sociability)  in  the  positive  evaluation  of  in-groups.  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  93(2),  234-249.  https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.2.234
Mothersill,  D.,  Loughnane,  G.,  Grasso,  G.,  y  Hargreaves,  A.  (2021).  Knowledge,  attitudes,  and  behaviours  towards  schizophrenia,  bipolar  disorder,  and  autism:  a  pilot  study.  Irish  Journal  of  Psychological  Medicine,  First  View,  1–7..  https://doi.org/10.1017/ipm.2021.81
Rayan,  A.  y  Aldaieflih,  M.  (2019).  Public  stigma  toward  mental  illness  and  its  correlates  among  patients  diagnosed  with  schizophrenia.  Contemporary  Nurse,  55(6),  522-532.  https://doi.org/10.1080/10376178.2019.1670706
Roca  Benassar,  M.  y  Crespí  Ginard,  G.  (2013).  El  estigma  social.  En  J.  Bobes  García  y  J.  Saiz  Ruiz  (Coord.),  Impacto  social  de  la  esquizofrenia  (pp.  17-40).  Editorial  Glosa.
Stephan,  W.  G.  y  Stephan,  C.  W.  (1985).  Intergroup  anxiety.  Journal  of  Social  Issues,  41(3),  157-175.  https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1985.tb01134.x
Stephan,  W.  G.,  Ageyev,  V.,  Coates-Shrider,  L.,  Stephan,  C.  W.  y  Abalakina,  M.  (1994).  On  the  relationship  between  stereotypes  and  prejudice:  An  international  study.  Personality  and  Social  Psychology  Bulletin,  20(3),  277-284.  https://doi.org/10.1177/0146167294203005

Azken Berriak

Apirilaren 17an, "Historia klinikoa euskaraz: beharra eta eskubidea" ikastaroa
COMGI Gipuzkoako Sendagileen Elkargoak eta OEE Osasungoa Euskalduntzeko Erakundeak mahai-ingurua antolatu dute apirilaren 17rako, asteazkena, historia klinikoan euskaraz idazteko nahi duen profesionalari laguntza eskaintzeko helburuarekin. Ikastaroa o...
"Euskararen ARritmia" liburua argitaratu berri du Miren Mujika erizainak
Zumarragako Ospitalean euskararen eta generoaren analisi bateratua egiten duen "Euskararen ARritmia" liburua argitaratu berri du Miren Mujika Garate erizainak. Ikerketa kualitatiboaz baliatuz, osasun-sisteman emakumeen eta gizonen aukera berdi...

Berri +

Ugarteburu sariak
Egin bazkide
Gizarte-sareak
facebook twitter
Laguntzaileak
Eusko Jaurlaritza
Bai Euskarari

©OEE

Diseinua: Di-Da Garapena: Bitarlan